Z żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że Władysław Grodecki zmarł
po długiej i ciężkiej chorobie
13 października 2018 r.

Aktualne informacje na temat pogrzebu znajdują się na stronie www.grodecki.pl.