Non Omnis Moriar

Non Omnis Moriar

Prace nad wspomnieniem o Władysławie Grodeckim są w toku. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek materiały (artykuły, nagrania, listy, zdjęcia) albo chcecie się podzielić refleksjami, uprzejmie proszę o kontakt: jadwiga@eufrutki.net Wszelka pomoc jest mile widziana!  […]   Czytaj więcej
Ostatni projekt Władysława Grodeckiego

Ostatni projekt Władysława Grodeckiego

Kilka dni przed kolejnym, dramatycznym rzutem choroby, uniemożliwiającemu mojemu Ojcu dalszą działalność, napisał On do mnie maila nt. nowo […]   Czytaj więcej
Kącik pamięci Władysława Ślazyka. Otwarcie 4 lipca 2019, godz. 18:00, Plac Mariacki 7 w Krakowie

Kącik pamięci Władysława Ślazyka. Otwarcie 4 lipca 2019, godz. 18:00, Plac Mariacki 7 w Krakowie

W Krakowie Ślazyk kojarzony jest głównie jako przewodnik po ołtarzu Wita Stwosza, jednak żywot jego był niezwykle barwny, pełen przygód […]   Czytaj więcej

NON OMNIS MORIAR

Odszedł podróżnik, dziennikarz, przewodnik turystyczny po Krakowie i województwie małopolskim, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, opiekun krypty Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu, “wędrowny Ambasador Polski”… długo można by wymianiać piękne epitety, którymi nazywano Władysława Grodeckiego.

Z mojej strony chciałabym serdecznie podziękować Wszystkim, którzy towarzyszyli mojemu Tacie i mnie w Jego długiej i ciężkiej chorobie. Dziękuję wszystkim, którzy 23 października (lub później) przybyli na Cmentarz Batowicki. Szczególnie dziękuję tym, którzy zechcieli podzielić się ze mną swoim żalem i wdzięcznością, (Ponoć boleść dzielona staje się tylko połową boleści.)

Mimo niewysłowionego bólu i żalu, który towarzyszył mi od maja br., a zwłaszcza od śmierci Taty, odczułam wielką wdzięczność, widząc przybycie na pogrzeb tak wielu Osób. Usłyszałam tam tak wiele pięknych słów o moim Ojcu, o wspaniałych więziach, które powstały, wiele niezwykłych świadectw. Usłyszałam o tym, jak wielką Inspiracją dla wielu był mój Ojciec, o tym, że Tata nadal jest i będzie obecny w naszym życiu poprzez pozostawioną przez siebie spuściznę i przyjaźnie (Łukasz Olearczyk, autor pracy magisterskiej Władysław Grodecki - “Wędrowny Ambasador Polski”), o tym, że nic tak naprawdę do nas nie należy, tylko staje się naszym udziałem i dlatego trzeba szczególnie być za to wdzięcznym (Paweł Tymiński, dziennikarz, bliski przyjaciel Taty)… Jestem więc niezmiernie wdzięczna za to, że dane mi było być córką tak wielkiego Człowieka i za wszystko, co po Nim odziedziczyłam.

Mocno wierzę w to, że Władysław Grodecki nadal żyje w rozpoczętych przez siebie dziełach, w naszych wspomnieniach… i w nas.

Serdecznie zapraszam do wspólnego upamiętniania Go i do kontynuacji rozpoczętych przez Niego dzieł.

Jadwiga Grunwald, córka Pana Władysława Grodeckiego, od 2005 wraz z mężem prowadząca stronę http://grodecki.eufrutki.net/, kontakt jadwiga@eufrutki.net

Jak dojść do grobu?

Kronika Krakowska

Dziennik Polski z 15.10.2018

Dziennik Polski z 18.10.2018

Gość Niedzielny

Kraków Niezależny

Kurier WNET

Fronda

Pressmania

KRKNews

Szamotułski Ośrodek Kultury

Strona Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

Gazeta Krakowska

Language Exchange Meeting

Strona Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Nekrolog Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej "Nowy Bieżanów"