Dojście do grobu Władysława Grodeckiego na Cmentarzu Batowickim (od strony Cmentarza Prądnik Czerwony):

UWAGA! Istnieją dwie bramy do Cmentarza Batowickiego. Najkrótsza droga do grobu Władysława Grodeckiego prowadzi od strony ul. Reduty, tam, gdzie znajduje się tzw. stara kaplica (oraz pętla autobusowa Prądnik Czerwony, dojazd autobusami 105, 128, 153, 184/484, 193, 250, 260, 270, 610).

Plan cmentarza wraz z zaznaczonym dojściem na grób Władysława:

Wchodzimy przez bramę cmentarną:

Po lewej stronie mijamy tzw. starą kaplicę:

Zaraz za kaplicą skręcamy w lewo:

I natychmiast w pierwszą ścieżkę w prawo;

Idziemy tą ścieżką aż do końca:

Gdy dojdziemy do samego końca, obracamy się w lewo. Można sobie stanąć za pojemnikiem na odpady komunalne i obrócić się o 135° w lewo, czyli twarzą do środka lewej kwatery. Grób Pana Władysława znajduje się pomiędzy kamiennymi grobowcami, trzeba wejść mniej więcej cztery-pięc grobów wgłąb i w lewo:

Grób (tymczasowo jeszcze ziemny, z drewnianym krzyżem) znajduje się pomiędzy grobami, na których widnieją nazwiska “PIEPRZYCA” i “PIETRUSZKA”: