Ostatni projekt Władysława Grodeckiego

Kilka dni przed kolejnym, dramatycznym rzutem choroby, uniemożliwiającemu mojemu Ojcu dalszą działalność, napisał On do mnie maila nt. nowo podjętego przez siebie tematu. Niedługo wcześniej został przyjęty do Kapituły Witolda Zglenickiego. Niestety, nie zdążył już zrealizować żadnego z planowanych punktów popularyzowania Polskiego Nobla... a ja, zszokowana dalszym rozwojem wypadków, nie umieściłam poniższego tekstu na stronie internetowej. Teraz, pracując nad monografią twórczości Władysława Grodeckiego, natrafiłam na poniższy tekst.

Jadwiga Grunwald, córka Władysława Grodeckiego

Napisane dn. 28.04.2018:

Z wielką radością podjąłem się współpracy z zespołem osób, których celem jest popularyzacja wiedzy o jednym z Najwspanialszych Synów Naszej Umiłowanej Ojczyzny – Witoldzie Zglenickim. Jak niemal wszystkich Polaków moja znajomość biografii tego wielkiego patrioty była dosłownie żadna. Jak Witold Zglenicki jestem inżynierem (geodetą, kartografem – absolwentem Politechniki Warszawskiej), może jak On mam gorące serce i może dlatego tak bolesnym jest dla mnie fakt, że nie tylko obcy, ale i swoi, robili wszystko, by Polacy zapomnieli jego imię. Cenzura dbała, by wokół człowieka, który był największym darczyńcą w historii polskiej nauki, zapanowała wieczna cisza. Wreszcie jest Polska, wolna, niepodległa, wreszcie możemy przypomnieć światu, że i my mieliśmy swojego Nobla, co najmniej równie wybitnego Człowieka, któremu i świat i Polacy zawdzięczają tak wiele. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przypomnieć warto, że poza zasługami w dziedzinie rozwoju przemysłu naftowego pieniądze tego wielkiego filantropa wydane na edukację społeczeństwa polskiego w znaczący sposób przyczyniły się do odzyskania niepodległości Polski u progu XX wieku.

Jako członek Kapituły Witolda Zglenickiego, staram się w dostępny mi sposób popularyzować życie i dzieło tego Wielkiego Polaka poprzez:

  • Wykłady, prelekcje i wystawy dotyczące wybitnego Inżyniera i Polaka. Aktualnie w D K. Nowy Bieżanów w Krakowie jest moja wielka wystawa fotografii i pamiątek TRUDNE STULECIE, traktująca m. in, i o W. Zglenickim.
  • Przygotowuję w lipcu i sierpniu cykl wystaw w CK Podgórze poświęconych dziejom Polski w ostatnim stuleciu (z uwzględnieniem W. Zglenickiego)
  • Zaplanowałem w wielu placówkach kulturalnych i szkołach Krakowa (z kolegami Stowarzyszeń Kulturalnych) różne imprezy
  • Przygotowuję w szkołach (nie tylko Krakowa i woj. małopolskiego) mini-wystawy, poświęcone W. Zglenickiemu.

Ps. W tych przedsięwzięciach kulturalnych zadeklarowali swe wsparcie m. in. Dyrekcja CK Podgórze w Krakowie, DK SM Nowy Bierzanów, liczne placówki oświaty i kultury w Małopolsce. Chętnych do współpracy serdecznie zapraszam. Tą drogą wyrażam im serdeczne podziękowanie!

Z poważaniem Władysław Grodecki podróżnik dziennikarz- przewodnik