Przykazania podróżnika

Podróże, wielkie podróże - wspaniała pasja, może największa przygoda naszego życia są przedsięwzięciem i kosztownym i niebezpiecznym. Gdyby zapytać prawdziwego podróżnika co jest koniecznym warunkiem udanej wielkiej wyprawy, najczęściej pada odpowiedź: trzeba mieć dużo czasu lub dużo pieniędzy

Oczywiście to nie wystarcza... 

Z niemałą satysfakcją stwierdzam, że dla wielu młodych dziewcząt i chłopców urodzonych nad Wisłą sposób podróżowania jaki ja preferuję jest ich zdaniem realną szansą  na poznanie świata. Jak wszystkiego tak i  taniej wędrówki można się nauczyć. Przykłądem tego jest moja córka Jadwiga, która najpierw ze mną, a później sama odbyła kilka bardzo ciekawych wypraw za naprawdę  "śmieszne pieniądze". Na czym on polega?

W czasie jednego ze spotkań z młodzieżą krakowską zadano mi następujące pytanie: proszę sformułować 10 najważniejszych warunków taniego i ciekawego podróżowania  -  swoisty dekalog podróżnika.

Sprecyzowałem je następująco:

1 - Być młodym (bez względu na wiek)2 - Mieć marzenia (inne niż np. o> emeryturze)3 - Być odważnym i działać z ogromną determinacją4 - Być uczciwym, koleżeńskim, mieć miłe i przyjazne usposobienie5 - Posiadać jak najwięcej umiejętności (nie tylko językowych)6 - Mieć czas, trochę pieniędzy i wielu przyjaciół na świecie7 - Dbać o sprawy "ducha", zachować dystans do spraw codziennych8 - Przygotować wyprawę9 - Chcieć żyć - czyli opanować sztukę przetrwania10 - Nosić brodę