Trudne Stulecie

Tradycją   stały się wystawy  w  Domu Kultury  w Bieżanowie Nowym -dzielnicy Krakowa.Zdaniem zwiedzających    to  wystawy  amatorskie, ale  autorstwa   świadków, a   nie   osób, które przepisują książki. Moje wystawy podejmują  ciekawe, czasem  trudne,    tematy  i cieszą się dużym zainteresowaniem dość wybrednego przecież środowiska krakowskiego. To są moje wystawy, to są moje artykuły ( wspomnienia podróżnika ) i ja się pod nimi podpisuje! Dodam że na wernisaże zapraszam bardzo ciekawych ludzi. Ludzi, którzy coś robią! Te wystawy czegoś  uczą , głównie  historii  i patriotyzmu. Pokazują piękno świata i  naszej Ojczyzny.

Zbliża się 11 listopada 2018 r. Sto lat temu po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość;  Miniony wiek  przyniósł Polakom wiele piękych przeżyć, wiele sukcesów, ale i wiele cierpień. Przeżyłem  3/4 z tego okresu. Urodziłem się, gdy  dymiły kominy Auschwitz,  gdy wywożono Polaków na Sybir, Pamiętam czasy Stalina i   Bieruta.    Uczestniczyłem czynnie  w "Rozruchach Marcowych"jako student Politechniki Warszawskiej i w ruchu społecznym  Solidarność,  Poznałem wielu "możnych: tego świata, m.in św. Jana Pawła II, kard. A. Kozłowieckiego,   o.  Mariana Żelazka- "Ojca trędowatych" w Indiach, kilku premierów różnych państw, ministrów, ambasadorów. Odwiedziłem  niemal wszystkie najważniejsze ośrodki polonijne na świecie.   Moje cztery wielkie , samotne     wyprawy (w  tym trzy dookoła świata)  i ok. 50 innych,  oraz 18 miesięczny pobyt  na pustyni   w Iraku  były szczególnym doświadczeniem.

Wystawa  TRUDNE STULECIE  stanowi reminiscencje tych wędrówek w czasie i przestrzeni.

Niech jej  przesłaniem stanie się popularyzacja  wybitnych,  ale mniej  znanych Polaków, których  historyczny "spadek"przyczynił się do odzyskania  niepodległości. Zamiast przypominać czyny św.Jana Pawla II czy Marszałka Józefa Piłsudskiego, tych najznakomitszych  w całym tysiącleciu, wybieram św. Andrzeja  Bobolę i  Witolda Zglenickiego.  Ich życie i czyny zapisały się na trwałe w naszych dziejach i mogą być wzorcem postępowania dla współczesnej polskiej młodzieży.

Władysław Grodecki