Unia już tu była!

“Kresowy Tygiel Narodów, Religii i Kultur czyli Unia Europejska już tu była!”

Taki tytuł nosi otwarta 18 stycznie 2018 r. wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Jako przewodnik stołecznego, królewskiego miasta  Krakowa   od pół wieku poznaję jego niepowtarzalny urok.  Podobny klimat miały Lwów i Wilno, a nawet niewielkie miasteczka kresowe.   Kiedyś   przeważnie kilka procent populacji stanowili Polacy, a jednak to oni nadawali  ton życiu kulturalnemu, społecznemu i obyczajom.

Nacjonalizmy narodowe rodziły się dopiero w XIX w. I Rzeczpospolita była fenomenem   w Europie.Często mówi się o   Krakowie   mieście  o zniewalającym uroku Przybywający   do   tego   niewielkiego, biednego miasta cudzoziemcy ulegali jego czarowi. Czy to nie dziwne, że  najwybitniejsi w historii prezydenci Krakowa nie byli   czystej   krwi Polakami.

A na Kresach urodzili się nasi najważniejsi wieszcze i patrioci!

Na tej ziemi, w miastach   mieszkało w  po kilka lub kilkanaście nacji. Byli to  Rusini, Litwini, Białorusini,    Żydzi, Mołdawianie, Karaimowie, Muzułmanie,  Węgrzy,  Słowacy, Tatarzy, Ormianie i Polacy. Zyli w zgodzie i poszanowaniu  swej  odmienności religijnej i kulturowej. Rzeczpospolita była ich ojczyzną,  polonizowali  się!

Ta   ziemia   ma    zniewalający    urok,   któremu     ulegali cudzoziemcy. Kresy to pierwowzór Unii Europejskiej, Unii Jednej Prędkości.

Poniższa notka prasowa do informacji:

11 stycznia 2018, Muzeum Narodowe w Krakowie
“Kresowy tygiel narodów, religii i kultur czyli... Unia tu już była!”
http://mnk.pl/aktualnosci/kresowy-tygiel-narodow-religii-i-kultur-czyli-unia-tu-juz-byla

W ramach finisażu wystawy #Dziedzictwo Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. W programie opowieść o prekursorskim dziedzictwie Rzeczypospolitej w odniesieniu do idei unijnych i federalnych oraz fascynującym tyglu narodów, religii i kultur jaki przez kilkaset lat stanowiły ziemie wschodnie I i II Rzeczypospolitej. Magnaci z Litwy i arystokraci z Podola, lwowskie batiary i strzelcy siczowi, galicyjscy chasydzi i Żydzi z „Jerozolimy Północy”, pustoły Poleszuka i czerwony płaszcz Hucuła, Niemcy na Wołyniu i Ormianie na Pokuciu, wicinnicy na Niemnie i łebacy w Borysławiu, Anglik z Kołomyi i Karaimi z Trok. To tylko parę przykładów barwnej mozaiki, którą niegdyś stanowiły Kresy. Prezentacja poświęcona wielonarodowym i wielokulturowym Kresom, gdzie nawet członkowie jednej rodziny potrafili różnić się narodowością i wyznaniem ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z końca XIX i początków XX wieku.

Polecam róznież zdjęcia z wystawy Józefa Wieczorka:

Kresowy tygiel narodów w ujęciu Tomasza Kuby Kozłowskiego,
jako finisaż wystawy #dziedzictwo  
w Muzeum Narodowym w Krakowie
Kraków, 11 stycznia 2018 r.

[zdj. Józef Wieczorek]