Luter i wydarzenia krakowskie

12 listopada był pokaz filmu w Warszawie i oficjalna premiera filmu "L U T E R i  rewolucja protestancka" z udziałem reżysera, Grzegorza Brauna i  innych  twórców  tego pomnikowego dzieła.

"Aktorzy" filozofowie,   socjolodzy i  teolodzy z b różnych krajów świata, znakomici myśliciele i  biografowie  Marcina Lutra  stworzyli znakomity spektakl. Przed  wystąpieniem Lutra  w 1514 r. kościoły i klasztory posiadały ogromne majątki,to prawda, ale to właśnie przy kościołach były szkoły, przytułki dla bezdomnych, szpitale. Średniowiecze to nie był okres mroczny w historii Europy. Przejawem głębokiej wiary mieszkańców naszego kontynentu   były ""wyprawy krzyżowe" , wyprawy misyjne w bardzo niebezpiecznym w owym czasie świecie, ogromny ruch budowlany, w tym imponujących katedr gotyckich.

Wystąpienie Lutra w 1517 r  zapoczątkowała    REFORMACJĘ – pierwszą wielką rewolucję, walkę z kościołem, dobra ze złem. Niszczono  kościoły, burzono klasztory, mordowano księży, zabierano   majątki.   Kościoły, piękne, bogate  D o m y    B o ż e ogołocono ze wspaniałych dzieł sztuki, obrazów i rzeźb. Świątynie zamieniono na stajnie!

Później była  r e w o l u c j a    f r a n c u s k a  i  s o w i e c k a i współczesna. Jak  nazwać rewolucję, połowy  XXI w. ?

"Pewne rzeczy    widać od  razu, a  inne  muszą być zauważone..."  jak mówi  nasz przyjaciel  ze  Śląska   H. Kopiec. Ten film   potwierdził  wiele moich   przemyśleń i wątpliwości 

Kim był  Luter, człowiek, zakonnik, który  w   młodości  zabił kolegę,  który  poślubił  zakonnicę, nałogowy alkoholik, człowiek, który zmarł w tajemniczych okolicznościach (samobójstwo ?) Zupełnie  inny problem to postawa kościoła i papiestwa, stosunek do reformacji, obchody rocznicy przez kościół katolicki itp           Dla mnie była to świetną lekcja historii. Warto było zobaczyć ten film. 

I  jeszcze kilka  refleksji z Krakowa. Pamiętam jak w czasach "Solidarności" wykształcona  młodzież Bieżanowa za sprawą  Naszego Prawdziwego Przyjaciela  Wybitnego Duszpasterza ks. Antoniego zbierała się w salce  EDENU. Tam uczyliśmy się historii.Przeważnie  ja prezentowałem slaidy z różnych krajów świata ( np. z Korei Płn), a  ktoś  je  komentował. Spotkania dotyczyły przeważnie tematyki religijnej (jak powyżej), ale też i historycznej.

Oto jeden taki przykład.- mail  od Stanisława Kumona. Bez komentarza.- dot.  zapomnianego epizodu z I wojny światowej!

Dnia Wtorek, 14 Listopada 2017 10:46 Stanisław Kumon napisał:

Władku,  jesteś doświadczonym przewodnikiem,  czy mogę podac dziennikarzowi TVP namiar na Ciebie,  abyś powiedział coś nt Wzgórza Kaim w Bieżanowie.

Przecież bitwa o Twierdze Kraków zmieniła losy Wielkiej Wojny!   Tymczasem szykujemy potomnym  zabudowę wzgórza!

Prześlę Ci korespondencje Janczykowskiego i inne dokumenty,  także zdjęcia. 

Czy mógłbyś uruchomić jakiej  protesty? Może napiszę do Bukowskiego?

Sprawę Twojego tyczenia  granicy pamiętam,  niemniej trochę psuje,  aby udowadniać Wieliczce ze ona tez w części pomnik u siebie ma. 

Pozdrawiam

SK

Ksiądz Sołtysik napisał do mnie: 

Bóg i Ojczyzna!

Stasiu

Ten pomnik ma zasadnicze znaczenie dokumentu historycznego i politycznego – świadka obecności zaborców na tej ziemi i walk zaborców między sobą ale i bratobójczych walk Polaków ze sobą wcielonych do wrogich sobie zaborców. Broń dostępności do tego świętego miejsca. Ono do przelewających tam krew polskich żołnierzy należy.

Wspieram modlitwą.

XAS