Niezłomnym - Ojczyzna (w 1050. rocznicę chrztu Polski)

Morawica koło Krakowa to miejscowość wyjątkowa nie tylko na mapie Małopolski, ale i naszej Ojczyzny. Stąd wywodził  się słynny  w  całej Rzeczypospolitej  ród  Toporczyków,  którch  spadkobiercami byli inne rody Małopolskie, m.in. Tenczyńskim, Szafrańców, Kmitów. Na Wzgórzu Świątynnym wznieśli potężny zamek  warowny  by bronił granic i jedności kraju! Obecnie nad Wzgórzem Pamięci dominuje piękny kościół  barokowy  z  połowy  XVIII  proj.   Fr. Placidiego.  Wzgórze i kościół jest doskonale widoczny   z autostrady  A4,  także imponujący pomnik "Niezłomnym Ojczyzna".  Nad  pękniętym  murem wznosi  się Biały Orzeł. Poniżej symbole i ważne daty z naszej historii  od  chrztu aż do katastrofy smoleńskiej. W murze  złożona jest urna z  ziemią  z kwatery "Ł" na warszawskich Powązkach, a z drugiej strony  tabliczki z selkami nazwisk żołnierzy niezłomnych.

Uroczystości 23 kwietnia 2016 r. wpisały się  w  jubileusz   1050-lecia chrztu i stanowią ich zwieńczenie.

Płytki pomnika "NIEZŁOMNYM - OJCZYZNA", poświęconego Niezłomności Narodu Polskiego

Po  koncercie  patriotycznym   odprawiona  została  Msza Święta pod przewodnictwem Stanisława kardynała Dziwisza w obecności Ministra Obrony Narodowej  Antoniego  Macierewicza  i Wojciecha Kolarskiego, podsekretarza stanu reprezentującego prezydenta Andrzeja Dudę.Poniżej link - fotoreportarz z uroczystości- Józefa Wieczorka.  

Niezłomnym Ojczyzna w Morawicy k/Krakowa 

Dziękczynienie  z okazji 1050-lecia Chrztu i Państwowości Polskiej

Odsłonięcie Pomnika

Morawica, 23 kwietnia 2016 r.

Góra Przemienienia

Wzgórze  świątynne   zwana   też  "Górą   Przemienienia"  jest miejscem szczególnym na ziemi polskiej.

(na Wzgórzu Świątynnym)

To gniazdo słynnego rodu Toporczyków, który  dał   początek  innym znanym rodom Małopolski. Morawica, Tyniec, Wawel, to tu jak w Gnieźnie czy w  Poznaniu wszystko co Polskę stanowi się zaczynało! Dzięki ks. Władysławowi Palmowskiemu świetnemu kaznodziei -kapelanowi Solidarności  to  Wzgórze po wiekach znowu ożyło. Dziesiątki pomników i płyt pamiątkowych z inskrypcjami stanowi interesujący komentarz naszych dziejów.

Na sąsiadującym  zaś starannie  utrzymanym  cmentarzu  spoczywa  kilka ciekawych osób, m.in. pierwszy polski pilot zestrzelony  w czasie II  wojny światowej Mieczysław Medwecki.

Grób Mieczysława Medweckiego

Zaś koło pięknej  barokowej świątyni 23 kwietnia 2016 r.  został poświęcony Pomnik "NIEZŁOMNYM - OJCZYZNA", poświęcony Niezłomności Narodu Polskiego.

Z ulotek wydanych na okoliczność wmurowania kamienia węgielnego i odsłonięcia pomnika można przeczytać: "W dniu 7.XI. 2015 r. został wmurowany kamień węgielny składający się z kamieni pochodzących z więzień i miejsc katowania  Żołnierzy Wyklętych w latach 1944-1963  oraz   z  urny zawierającej ziemię i prochy Niezłomnych z Łączki na cmentarzu Powązkowskim.

Pomnik ściśle wiąże się z obchodami 1050- lecia Chrztu Polski i obecności Państwowości Polskiej na arenie ówczesnej Europy! Powstaje   w miejscu, gdzie  ród  rycerski Toporów miał swoją siedzibę w X-XI w. i  owocnie  przyczynił  się  do umocnienia  idei jedności narodu."

 Warto jeszcze przytoczyć fragment  tekstu z dokumentu fundacyjnego z dnia poświęcenia pomnika- 23.04.2016 r. :

 "Na wieczną rzeczy pamiątkę przez niniejszy dokument wszystkim niech będzie jawne i znane, że my  potomkowie  i dziedzice rycerskiego rodu Toporów (...)  Pomnik  Pamięci Niezłomnym w wierze i miłości Ojczyzny na  dobrach   morawickiej   parafii i Wzgórzu Świątynnym wznieśli."

Popiersie Janusza Kurtyki i płytki pomnika