Pogrzeb - Cmentarz Rakowicki

Pogrzeb prof. Michała Rożka

To prawda, że wykłady z historii sztuki na kursie przewodników miejskich w którym ja uczestniczyłm, prowadził doc. Lepiarczyk, ale to profesora Michała Rożka wspominam z ogromnym sentymentem.

Był znakomitym wykładowcą i świetnie pisał. Jego sformułowania jakoś zapadały w pamięć.Uczestniczyłem w wielu jego wykładach i kilkakrotnie sam organizując różne imprezy jego zapraszałem. Szczególnie utkwił mi w pamięci jego wykład w Dworku Białoprądnickim w 2007 w moim programie "Święci w dziejach Krakowa". Odwiedzałem profesora w jego mieszkaniu  przy ulicy Łobzowskiej, a profesor żywo interesował  się  moimi wyprawami. Jego śmierć w wieku 69 lat była dla mnie wielkim zaskoczeniem.  Pochowany został w kwaterze zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Na pogrzebie w dniu 10 czerwca 2015 r. nie było zbyt wielu ludzi, ani z uczelni gdzie był wykładowcą, ani przewodników, ani jego przyjaciół?

Piękną, krótką mowę pożegnalną wygłosił Dyr. Wydziału Kultury Miasta Krakowa Stanisław Dziedzic.