Targi Organizacji Pozarządowych

Zaczęło się na początku XX wieku. Z Inicjatywy Haliny  Cieślińskiej-Brzeskiej powstało Zwierzynieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich z siedzibą w dawnym Muzeum Lenina przy  ul.  Królowej Jadwigi, później Bronowickie, Nowohuckie  i  wreszcie  Podgórskie. Walki o "przywództwo", nieuzasadnione ambicje, mania wielkości i zwyczajny  brak  pokory,  skromności  i  koleżeństwa  sprawiły, że obecnie funkcjonują tylko dwa; Bronowickie i Podgórskie. 

To głównie dzięki prezesowi Adamowi Pochopieniowi i skarbnikowi Jadwidze Broczkowskiej to ostatnie liczy sobie ponad 50 członków i prowadzi ożywioną działalność, zwłaszcza wydawniczą!

Na Targach Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich (25 kwietnia 2015 r.  w Małym Rynku w Krakowie) w gronie ponad 60 organizacji tylko te dwa Stowarzyszenia zaprezentowały swój dorobek. A mój udział to 4 plansze; przypominające udział w odnowie Kopca Józefa Piłsudskiego i przywożenie ziem z całego świata, osiągnięcia podróżnicze i przypomnienie jednej  z wystaw fotografii "ZAPOMNIANE DZIECI", traktującej o dramatycznych losach szczęśliwie ocalonych z sowieckiej niewoli w 1942 r. polskich dzieci i zasługi w tym narodu irańskiego.

(z prezesem Adamem Pochopieniem )

(widok na wystawę w Małym Rynku)

zdjęcia pamiątkowe