Wezwanie

Pod koniec listopada 2009 r. otrzymałem

z Sekretariatu Wielkiego Samodzierżcy

Herberta Kopca

w Katowicach

WEZWANIE

następującej treści:

Stary Kawaler, jakoś inaczej uwikłany, czy zbliżony do starokawalerstwa

STRAŻNIK PAMIĘCI NARODOWEJ - WŁADYSŁAW GRODECKI

69 - LECIE HERBERTA KOPCA ...

W związku z tak zarysowanymi okolicznościami wzywamy Cię niniejszym na doroczną ( uff !!! 39 - już - Wielką Wieczerzę Starokawalerską

Oczywiście wstawiłem się na wezwanie , już po raz czwarty!

Zdjęcia:

{cms_module module=\'album\' albums=\'17\'}