W 28. rocznicę stanu wojennego

W kolejną rocznicę wprowadzenia przez gen. W.Jaruzelskiego Stanu wojennego odbyły się w Krakowie uroczystości upamiętniające to dramatyczne wydarzenie.O godz. 18.30 rozpoczęła sięmsza święta w Kościele NMP gdzie kapelan Solidarności o. Palmowski wygłosił piękną, głęboko patriotyczną homilię. Następnie pochód setek wiernych podążył ulicą Grodzką pod "Krzyż katyński",tam u stóp Wawelu były wystąpienia przedstawicieli partii i organizacji społecznych i instytucji publicznych oraz składanie kwiatów.

Wśród mówców był m.in. szef IPN Janusz Kurtyka

{cms_module module=\'album\' albums=\'20\'}