Tydzien edukacji globalnej - Afryka

W ramach "Tygodnia Edukacji Globalnej WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO"

w Klubie Studenckim "Pod Jaszczurami" w Krakowie Rynek Główny 8

odbyły się następujące imprezy:

16.listopada Poniedziałek Debata : Azja- daleka czy bliska? Techniki rysowania japońskiej sztuki manga z Darią Maj Smaki kuchni azjatyckiej.

17 listopada Wtorek Debata: Społeczno- kulturowe oblicza Ameryki Łacińskiej Gorące rytmy tanga argentyńskiego z mistrzami szkoły "Apasjonata". Przysmaki z Ameryki Południowej.

18 listopada Środa Debata : Na szlakach Afryki i Lewantu. Rytmy afrykańskich bębnów z Karolem Wilkoszewskim Tradycyjny poczęstunek afrykański

W ostatnim dniu, we środę 18 listopada w debacie : "Na Szlakach Afryki i Lewantu" występowali: Betina Szkudlarek - Apartheid w RPA Dominik Skorupa - Palestyna i Izrael Władysław Grodecki- Afryka - problemy polityczne,gospodarcze i społeczne Czarnego Lądu.

{cms_module module=\'album\' albums=\'14\'}Dodatkowe informacje na temat projektu:

Temat: Afryka, Azja, Ameryka Łacińska i Karaiby -różne perspektywy, różne drogi do rozwoju

Celem ogólnym Państwa projektu, zgodnie z celami niniejszego konkursu, jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju, a w szczególności: ułatwienie zrozumienia globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłanianie do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz ukierunkowywanie do osobistego z zaangażowania i świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. 1. Poszerzenie wiedzy na temat kultury, która warunkuje rozwój państw.

- Ukazanie jej wpływu na uwarunkowania społeczne oraz perspektywy rozwojowe.

- Przedstawienie kultury krajów w sposób łamiący powszechnie przyjęte stereotypy.

- Położenie nacisku na kształtowanie postaw otwartości, tolerancji oraz aktywnego zaangażowania się w procesie edukacji międzykulturowej.

2. Pokazanie wpływu historii na sytuację „dzisiaj".

- Poznanie historii rozwoju poszczególnych regionów,

- Prześledzenie historii różnych dróg do rozwoju, a także udziału w tej historii państw zachodnich, przedstawienie młodym ludziom przebiegu tego procesu, jego uwarunkowań społecznych i ekonomicznych. Zrozumienie procesów, przez które przeszły regiony jest kluczem do analizowania sytuacji „dzisiaj" oraz ukazania perspektyw rozwoju.

3. Przełamanie stereotypu patrzenia na wymienione regiony przez pryzmat poszczególnych państw.

- Zmienienie sposobu patrzenia na regiony, by wyobrażenie o jednym kraju czy to liderze czy kraju ekstremalnie ubogim nie przekładało się na wyobrażenie o całym regionie.

- Ukazanie różnorodności panującej w samych regionach, która będzie miała duży wpływ na dalszy rozwój.

4. Przedstawienie różnych perspektyw rozwoju krajów - nasz wpływ na ich rozwój.

- Ukazanie powiązań pomiędzy ogólnie pojętym zachodem a krajami globalnego południa. Co jako obywatele Polski i Europy możemy zrobić na rzecz tych społeczności?

- Ukazanie złożoności problemu, nie można zastosować europejskich schematów wobec problemów stojących przed krajami Globalnego Południa.

5. Poszerzenie oferty wydarzeń traktujących o problemach i wyzwaniach stojących przed Afryką, Azją oraz Ameryką Południową skierowanych do krakowskich studentów.

- Stworzenie możliwości do dyskusji na temat wielowymiarowych problemów regionów wspomnianych w projekcie.

- Skonfrontowanie przemyśleń młodzieży z poglądami ekspertów.