Opłatek u kardynała

Chyba były metropolita krakowski Kard. Karol Wojtyła wprowadził niezwyklemiły zwyczaj spotkań opłatkowych dla różnych gryp społecznych i zawodowych, także i przewodników turystycznych.

Ten zwyczaj kontynuował Kard. Franciszek Macharski i podjął go Kard. Stanisław Dziwisz. Spotkania z przewodnikami zawsze miały niezwylke miły charakter; przecież to Katedra Wawelska, której gospodarzem jestmetropolita krakowski jest głównym obiektem po którym oprowadzają ( duszpasterstwo turystyczne )

{cms_module module=\'album\' albums=\'24\'}