Iran 2015

WYPRAWA     I R A N    2 0 1 5

 

Cena:

4 000 zł. + 950 Euro

Wpłaty w trzech ratach: 1000 zł. zaliczka w momencie zgłoszenia ( do 30.06.2015 r. )

3000 zł. w momencie zakupu biletów lotniczych

950 EUR po przekroczeniu granicy w Teheranie.

Zgłoszenia:

Telefonicznie: 88 141 00 33

oraz e-mail: wladyslaw.grodecki@wp.pl

 

Świadczenia:

Opłata wizy ( w tym załatwianie kodu i wizy ), ubezpieczenie, przelot samolotem, przejazdy autobusami, minibusami, metrem ( w Teheranie ) i taxi gdy nie ma innej możliwości, noclegi w hotelach klasy turystycznej ( pokoje dwu lub trzy-osobowe z łazienkami) ze śniadaniem gdy jest restauracja w hotelu.

 

We własnym zakresie:

Wyżywienie - min. 3-5 Euro dziennie

Bilety wstępu: ok. 80 Euro

 

Uwagi ogólne:

Trasa jest już dokładnie przetestowana. Podróżowanie jest całkowicie bezpieczne, ale dość utrudnione, szczególnie na zachodzie i południu. To nie będzie zwykła wycieczka turystyczna, ale wyprawa. Turystyka nie jest tu zbyt dobrze zorganizowana i należy liczyć się z pewnymi niewygodami. W programie mogą też nastąpić niewielkie zmiany wynikające z czynników niezależnych od organizatora i trudnymi do przewidzenia.

 

A plusy wyprawy:

-mała mobilna grupa ( ok. 8 osób ), dużo czasu na swobodne, grupowe i indywidualne zwiedzanie, kontakty z ludźmi itp.

- staranny dobór uczestników ( ludzi lubiących prawdziwą przygodę )

- wizyty w miejscach, których nie odwiedza żadna wycieczka organizowana przez biuro podróży.

- możliwość dokonywania pewnych korekt programu zależnie od bieżących potrzeb.

- optymalny okres ( aura podobna do panującej w Polsce w maju ).

 

- przed wyjazdem planowane są zebrania organizacyjne, by zapoznać się ze specyfiką wyprawy i lepiej się poznać

Inne szczegóły podam telefonicznie lub drogą elektroniczną!

Władysław Grodecki

 

 

"Ten Naród z Polskim Narodem ma setki lat stosunków dyplomatycznych. Nigdy względem siebie te państwa nie podnosiły broni. Zawsze liczyli na współdziałanie" Te słowa wypowiedział Władysław  Czapski w Warszawie 27. lutego 2014 r. w czasie odsłonięcia Tablicy Wdzięczności Narodowi Irańskiemu za pomoc Uchodźcom armii gen. Andersa. W 1942 r. Iran przyjął i ocalił polskich tułaczy deportowanych w latach 1939-1941 r. przez NKWD w głąb Rosji. Niektórzy z nich spoczęli  na gościnnej ziemi irańskiej. Warto dodać, że w 2014 r. obchodzona była 540. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską (Lechistanem), a Iranem (dawniej Persją), że ten kraj nie uznał rozbiorów Polski, że dla odwiedzających jest on inny, niż w wizerunku prezentowanym nam polskojęzyczne media. W pierwszym polskim przewodniku  Szczepana Lemańczyka "IRAN" można przeczytać m. in.: "Poza tymi atrakcjami czeka tam bogata baza hotelowa, dobrze funkcjonujący transport, przepyszna kuchnia, bezpieczeństwo dużo wyższe niż w większości krajów europejskich i wspaniali, gościnni ludzie, jakich nie spotyka się w żadnym innym na ziemi."

To prawda, że w ostatnich latach znacznie wzrosły ceny hoteli i transportu, a, co najgorsze, są duże trudności w przemieszczaniu się na zachodzie i północy kraju. Prawdą jest jednak i to, że Iran staje się krajem coraz bardziej otwartym i pojawienie się turysty z Europy czy Ameryki Północnej nie budzi już dziś takiej sensacji wśród ludności lokalnej jak kilka lat temu. Ogromnym utrudnieniem dla pragnących odwiedzić ten kraj jest jeszcze bardzo skomplikowana procedura wizowa. Następują jednak bardzo korzystne zmiany w tej dziedzinie.

Odwiedziłem Iran dwukrotnie, w 1992 r. oraz jesienią 2014 r. Irańczycy są muzułmanami, spadkobiercami 2.500-letniego cesarstwa – najstarszego na świecie. To ludzie pięknej urody, ludzie bardzo zdolni. Większość najwspanialszych dzieł architektury i rzemiosła w tym regionie świata (np. Taj Machal w Agrze) to dzieła perskich artystów. Zachwyt budzi wyrafinowana architektura i dekoracja meczetów oraz mauzoleów, zadziwiają telle (cmentarzyska dawnych miast) Ekbatany i Suzy, monumentalne ruiny Persepolis, labirynt uliczek glinianego Yazd, bogactwo „Mekki ubogich” - Meszhedu  i imponujące dzieła inżynierskie ostatnich dziesięcioleci, wspaniałe drogi i autostrady oraz wieżowce Teheranu. Iran to kraj czterech pór roku, występują tu zielone lasy na północy, gorące równiny Mezopotamii i plaże na południu, a między nimi wysokie góry Zagros i pustynia.

Co pozostanie mi zapewne w pamięci? Chyba do końca życia zapamiętam tę niesłychaną życzliwość i gościnność jaka mi towarzyszyła, gościowi z odległego i chłodnego Lechistanu.  Pora odkryć prawdziwy Iran!

  

Program:

Termin: 27.09. 2015 r. - 17.10.2015 r.

1) 27.09. 2015r. niedziela Wylot z Warszawy Przylot do Teheranu.

Nocleg w samolocie

2) 28.09.2015 r. poniedziałek Zwiedzanie Teheranu.

Największe miasto Iranu ( 7,3 mln mieszkańców ) Położone na wysokości około 500 m. npm. Na zboczach masywu górskiego Elbrus. Najważniejsze centrum przemysłowe, komunikacyjne i kulturalne kraju. W mieście znajduje się wiele meczetów, kościołów i zoorastrańskich świątyń ognia. Na szczególną uwagę zasługuje Meczet- mauzoleum byłego przywódcy religijnego Ajatollacha Chomeiniego. Warto odwiedzić skarbiec gdzie znajduje się znany „Pawi tron” ( oko pawia to najsłynniejszy brylant świata Koh-i- nor ) .

Z Persji pochodzą najpiękniejsze kobierce, które zdobią dziś niektóre polskie muzea!

W dniach 28 XI- 1 XII 1943 r. odbyła się w tym mieście tzw. „konferencja teherańska” dotycząca podziału powojennego świata. W Teheranie znajduje się cmentarz polskich żołnierzy z armii gen. Władysława Andersa.

 

Nocleg w Teheranie

3) 29.09.2015 r. wtorek - Zwiedzanie Teheranu

Nocleg w Teheranie

4) 30.09.2015 r. środa - Wyjazd z Teheranu do Hamedan (około 350 km)

Nocleg w Hamedan

5) 01.10.2015 r. czwartek - Zwiedzanie Hamedanu

Niegdyś znajdowała się tu stolica państwa Medów Ekbatana, a później letnia rezydencja władców Persji z dynastii Achemenidów. Zgodnie z żydowską tradycją w Hamedan znajdują się groby Estery i Mardeusza. Ekbatana powstała w VII w. p.n.e. Miasto było otoczone siedmioma pierścieniami murów. Za Aleksandra Wielkiego w 330 r. p.n.e. znajdował się tu główny skarbiec jego imperium. Na trasie z Ekbatany do Babilonu jest słynna „skała behistuńska”.

Nocleg w Hamedan

6) 02.10.2015 r. piątek - Zwiedzanie Hamedanu.

Nocleg w Hamedan

7) 03.10.2015 r. sobota - Przejazd do Kermanshah (około 250 km).

Na trasie słynne skały behistuńskie. Inskrypcja z Behistun („miejsce bogów” - od 2006 r. na liście

od 2006 r. na liście UNESCO.) została wykonana z rozkazu Dariusza I Wielkiego by sławić jego imię

i czyny. Tekst wykonano w trzech językach: akadyjskim, staroperskim i elamickim. 1000 linii tekstu

na skale 100 metrów nad drogą wykonano między 520, a 518 r. p.n.e. W 1836 roku brytyjski oficer

Henry Rawlison odczytał pełny tekst staroperski. Udało się odczytać pismo klinowe. Behistun to

niewielka dziś wieś u stóp Gór Zagros w prowincji Kermanshah.

Nocleg w Kermanshah

8) 04.10.2015 r. niedziela - Zwiedzanie Kermanshah

Stolica Stanu o tej samej nazwie w Górach Zagros na wysokości około 1630 m. Około 800 tys.

mieszkańców. Nocleg w Kermanshah

9) 05.10.2015 r. poniedziałek - Przejazd do Suzy (około 400 km), Zwiedzanie miasta.

Nocleg w Suzie

10) 06.10.2015 r. wtorek - Zwiedzanie ruin.

Suza - jedna ze stolic starożytnego Elamu. Obecnie są tu tylko ruiny. W 2350 r. p.n.e. zdobyte przez Akad, ok. 1000r. p.n.e. podbite przez Babilonię, 645 r. p.n.e. przez Asyrię i wreszcie w 331 r. p.n.e. przez Aleksandra Wielkiego. W Suzie miały miejsce wydarzenia opisane w Księdze Estery. Tu Kserkses wydał rozporządzenie o zagładzie Żydów w swoim imperium. Od zagłady uratowała ich Estera , druga żona króla. W 1901/02 znaleziono tu Kodeks Hamurabiego!

Nocleg w Suzie

11) 07. 10.2015 r. środa - Przejazd do Ahwaz (około 150 km) i Shiraz

Ahwaz w j. staroperskim oznacza „piekło”. W okresie letnim temperatura dochodzi do 53oC w cieniu, przy dużej wilgotności. Miasto składa się z części zeuropeizowanej i starej, gdzie bezpieczniej jest się nie zapuszczać! Ahwaz stanowił krótki etap wojennej wędrówki polskich sierot. W latach 1942-45 był tu obóz przejściowy, przez który przeszły wielotysięczne rzesze Polaków, żołnierzy i ludności cywilnej. Stąd wiodła droga do Iraku i do obozów cywilnych w Palestynie, Libanie, Afryce i Nowej Zelandii.

Nocleg w autobusie

12) 08.10.2015 r. czwartek - Zwiedzanie Shiraz

Shiraz to „kulturalna stolica Persji”, jedno z najbardziej znanych miast Iranu. Na elamickich tabliczkach glinianych powstanie Shiraz datowane jest na ok. 2000 r. pne. W 13 w. stało się głównym ośrodkiem kultury i sztuki. W okresie panowania dynastii Zand (1750-1781 r. ) było stolicą Persji. Shiraz jest miastem poetów, wina, kwiatów i ogrodów. Tu były wielkie skupiska ludności chrześcijańskiej i żydowskiej.

Nocleg w Shiraz

13) 09.10.2015 r. piątek - Zwiedzanie Shiraz

Nocleg w Shiraz

14) 10.10.2015 r. sobota - Przejazd do Persepolis i Pasargade (około 250 km)

Wpisane w 1979r na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO Persepolis zostało założone przez Dariusza I w 518 r. pne. Rozbudowane przez Kserksesa służyło jego następcom jako ceremonialna stolica państwa. Szczególną oprawę miały obchody Nowego Roku – „Naruz”. Było zamieszkałe przez dwór królewski tylko wiosną i jesienią ( w lecie w Ekbatanie, a zimą Suzie ). W 330 r. zostało zniszczone przez Aleksandra Wielkiego podczas uczty dworskiej. Odkryte w XX w. zabudowania pałacowe wzniesiono na platformie zlokalizowanej u stóp wzgórza, miała ona plan 297x448 m.

50 km na płn-wsch od Persepolis i 90 km od Shiraz znajdują się ruiny pierwszej stolicy Persji Pasargade ( Maszhad-a Murghab ). Tu znajduje się grobowiec króla Cyrusa .

Nocleg w Shiraz

15) 11.10.2015 r. niedziela - Przejazd do Yazd (około 300 km)

Położone w oazie na pustyni Yazd, jest podobno jednym z najstarszych miast świata. W centrum znajduje się Meczet Piątkowy, Kompleks Amira Chakhmaga, wąskie uliczki, domy i mury z gliny. Największą osobliwością miasta jest liczna grupa wyznawców religii Zoorastra (druga po Bombaju) Świątynia Ognia i Wieża Milczenia gdzie składa się ciała nieboszczyków , rozszarpywanych później przez sępy.

Nocleg w Yazd

16) 12.10.2015 r. poniedziałek - odpoczynek w Yazd, zwiedzanie

Nocleg w Yazd

 

17) 13.10.2015 r. wtorek - wyjazd do Isfahanu

Jedno z najpiękniejszych miast świata. Wielki Majdan w Centrum to plac niezwykłej urody. W mieście jest wiele najwyższej klasy artystycznej meczetów i pałaców. Warto wymienić James Mosque, Meczet Imama, Meczet Chahar Bagh, Meczet Lotfollaha, pałac Chechel Sotun, Ali Quapu. Isfahan to miasto polskich dzieci. W czasie II wojny światowej był w tym mieście obóz polskich sierot – uchodźców z „nieludzkiej ziemi”.

Nocleg w Isfahanie

18) 14.10.2015 r. środa - Zwiedzanie Isfahanu

Nocleg w Isfahanie

19) 15.10.2015 r. czwartek - Zwiedzanie Isfahanu, odpoczynek.

Nocleg w Isfahanie

20) 16.10.2015 r. piątek - Przejazd do Teheranu

Nocleg w Teheranie

 

21) 17.10.2015 r. sobota - Odpoczynek, wylot do Warszawy

 

Koniec wyprawy

 

Relacje z zeszłorocznej wyprawy do Iranu

"Zapomniane dzieci": O losach kilkudziesięciu tysięcy polskich dzieci, deportowanych w latach 1940 i 1941 wgłąb Rosji