VIII Spotkanie Przy Miedzy

VIII Spotkanie Przy Miedzy - 16.03.2013 r.

Już po raz siódmy na początku wiosny niezmordowany Krzysztof Hudzik, znakomity przewodnik, kolega i organizator zaprosił do Chrzanowa kolegów przewodników z sąsiednich województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Jak zwykle było bardzo miło i ciekawie, a reguła spotkań jaką Krzysztof zaproponował sprawdziła się. Więc za rok spotkamy się ponownie. Mimo, że Chrzanów i okolice wydają się mniej interesujące, Krzysiek za każdym razem wymyśli coś godnego uwagi. O poprzednich spotkaniach pisałem już wcześniej, więc tym razem ograniczę się do tego co dla mnie było najbardziej ciekawe. Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec - Skansen oraz Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej w Mętkowie. Kilka uwag na temat tego ostatniego zabytku: świątynia w Mętkowie to drewniany kościół z 1771 roku, przeniesiony w latach 1972-1974 z Niegowici. Nie jest to jedyny przykład świątyni na ziemiach polskich przeniesiony z innego miejsca. Za najstarszy drewniany kościół w naszym kraju uchodzi "Wang", obiekt typu stav z południowej Norwegii, znajdujący się w Karpaczu. Gdy w XIX wieku okazało się, że maleńki drewniany kościółek w miejscowości Wang nie wystarcza na potrzeby wiernych, postanowiono go rozebrać. Za namową znanego malarza Jana Krystiana Dahla kościół został zakupiony przez cesarza Prus Wilhelma IV, a następnie zamiast umieszczenia go w berlińskim skansenie, został przekazany hrabinie Fryderyce von Reden z Bukowca dla parafii ewangelickiej na Śląsku. Za uzyskane w ten sposób pieniądze, w Wang wybudowano nowy, większy kościół.

Losy kościoła z Niegowici były dość podobne. Gdy w lipcu 1948 roku do Niegowici, niedaleko Krakowa, przybył Karol Wojtyła (pierwsza Jego parafia) zastał tam niewielki kościółek, nie zaspokajający w pełni potrzeb wiernych.

W następnym roku rozpoczęto więc budowę nowego, murowanego, znacznie większego kościoła, który został ukończony w 1959 roku, a siedem lat później były metropolita krakowski i wcześniejszy wikariusz tej parafii dokonał jego konsekracji. Chwilowo w Niegowici były więc dwa kościoły. Ten pierwszy, drewniany został w 1973 roku, ze względu na walory historyczne i zabytkowe, przekazany do Mętkowa k. Chrzanowa. Świątynia z Niegowici zawiera wiele pamiątek po Janie Pawle II, a także zabytkowe konfesjonały, ławki i kamienną chrzcielnicę.

Ściany kościoła pokryte są malowidłami, a na zewnątrz znajduje się drewniano - murowana dzwonnica.

ks. Kazimierz Sowa, gość spotkania

Krzysztof Hudzik, organizator