Opłatek przewodników turystycznych U Kardynała

Opłatek przewodników turystycznych „U Kardynała" Tradycja opłatków z metropolitą krakowskim ma swoją długą tradycję. Zapoczątkował ją kardynał Karol Wojtyła. Uczestniczyli w nim głównie przewodnicy miejscy. Kardynał jest zwierzchnikiem pracowników, kapłanów, sióstr zakonnych i w pewnym sensie przewodników, bo przecież kościoły, szczególnie Katedra Wawelska i Kościół Mariacki to główne miejsce ich pracy, tzw. duszpasterstwa turystycznego. Tę piękną tradycję kontynuował ardynał Franciszek Macharski, a obecnie Kardynał Stanisław Dziwisz. W ostatnich latach uroczystości, są mniej okazałe - nie ma mszy świętej, występów artystycznych itp. Coraz mniej też uczestniczy w nich przewodników, tak tych z większym jak i mniejszym stażem? Na pewno wiąże się to z upadkiem ruchu turystycznego?