Prelekcja w Krakowskim Klubie Gazety Polskiej

Relacje ze spotkania pana Tomasza Orłowskiego, szefa nowohuckiego Klubu Gazety Polskiej:

7. listopada 2013 r. gościem Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej w Nowej Hucie był p. Władysław Grodecki. Od ponad 40 lat przemierza On świat, często odbywając podróże samotnie. Odwiedził niemal wszystkie kraje Europy, Azji i obu Ameryk. W ciągu ostatnich 15 lat odbył trzy wielkie samotne wyprawy dookoła świata. Aż 18 miesięcy spędził pracując na pustyni.

W pierwszej części spotkania licznie zgromadzeni uczestnicy mogli usłyszeć o historii polskiego wychodźstwa z Rosji. Nasz prelegent podróżował po świecie śladami polskich dzieci, które w 1940 roku zostały deportowane na Syberię lub za Koło Polarne. Dzięki układowi Sikorski-Majski udało się deportowanym dzieciom opuścić te tereny i znaleźć schronienie w Iranie, Indiach, a później w Nowej Zelandii i Meksyku. Odwiedzane obozy polskich sierot były dla p. Władysława Grodeckiego miejscami wzruszających chwil podczas tych wieloletnich podróży. Ulubionymi przedmiotami dzieci, przebywających na przymusowej emigracji były historia, geografia i język polski. Podróżnik ocenił poziom obecnej edukacji humanistycznej jako niski, z przykrością przypominając, że jego prelekcje w szkołach są często jedynym i pięknym momentem szczegółowego poznania świata.

P. Władysław Grodecki przypomniał także o naszych rodakach, którzy mieli ogromny wkład w kształtowanie rozwoju wielu krajów. Przykładem wkładu Polaków w rozwój cywilizacyjno-kulturowy na świecie jest historia Peru. Tam do dzisiaj ceni się naszych inżynierów i naukowców w tym Edwarda Habicha, Ryszarda Jaxę-Małachowskiego, Władysława Klugera, Ernesta Malinowskiego, Konstantego Wakulskiego i wielu innych.

Dzięki zainstalowanemu ekranowi, zgromadzeni goście mogli w następnej części prelekcji obejrzeć film o Afryce. Poprzez obraz zarejestrowany przez kamerę podróżnika osoby zgromadzone w sali multimedialnej mogły zobaczyć jak żyją ludzie w Afryce oraz z jakimi problemami się borykają.

Autor filmu wiele miejsca poświęcił Polakom mieszkających na tym terenie. Sporo dowiedzieliśmy się o naszych misjonarzach pracujących w Afryce, o polskich dyplomatach, a także z zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji o odkrytym przez naszego podróżnika polskim cmentarzu. Nie zabrakło też gorzkich słów o naszych instytucjach, które nie wykazują zainteresowania odkrytymi miejscami.

Spotkanie okraszone barwnymi anegdotkami wymienianymi wspólnie z dr. Mirosławem Borutą (zawodowo zajmującym się także i Polakami za granicą). Warto nadmienić, że przewodniczący obydwu Krakowskich Klubów Gazety Polskiej (im. Janusz Kurtyki i Nowohuckiego) zaprosili obecnych na zbliżające się krakowskie (czyli w części ogólnopolskie) uroczystości patriotyczne.

Wykład zakończył się gromkimi brawami i życzeniami szczęśliwego zakończenia następnych eskapad naszego Gościa, wyjątkowego Ambasadora Polskości.