Obchody rocznicy odzyskania niepodległości 11. listopada 2012 r.

 Jak co roku, najważniejszym punktem obchodów rocznicy niepodległości jest msza święta w Katedrze Wawelskiej o godz. 10.00 , a później przejście pod Krzyż Katyński, a następnie ulicą Grodzką w kierunku Rynku Głównego i Placu Matejki. Tu pod Pomnikiem Grunwaldzkim, przy grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się ceremonia składania kwiatów, okolicznościowe przemówienia i defilada oddziałów wojskowych. „Tradycyjnie" w pochodzie nie było sztandarów PO i SLD. Gdy na trybunie honorowej pojawił się m.in. Miller gwizdom i okrzykom „Miller zejdź z trybuny" , „Miller wyjaśnij zamach smoleński" itp. nie było końca!

(Na Placu Matejki)