Wawelskie dzwony

15 SIERPNIA 2012 R. NA WAWELU

N A J S T A R S Z Y   P O L S K I    D Z W O N

Co roku w dniu Wojska Polskiego 15. sierpnia o godzinie 10.00 była uroczysta msza święta, a później przemarsz pod Krzyż Katyński i pod Pomnik Grunwaldzki. W tych uroczystościach od lat nie było reprezentowane PO i SLD, więc może w ślady tych partii poszedł i PiS? Oczywiście, że były obchody Święta Wojska Polskiego i różne imprezy, ale w Katedrze Wawelskiej tego dnia w czasie homiliiani słowem nie przypomniano o Bitwie Warszawskiej! Mój trud został jednak wynagrodzony, dowiedziałem się, że w prezbiterium Katedry o godz. 18.30 będzie wykład o dzwonach wawelskich, a później możliwość oglądania ich z przewodnikiem. Po raz pierwszy udostępniono wejście na Wieżę Srebrnych Dzwonów. Ok. 19.30 obok muru Trevano ustawiła się kilkudziesięciometrowa kolejka. Na wieżę co 15 minut mogło wchodzić po 15 osób. Byłem w drugiej grupie, jako pierwszy przewodnik krakowski. Teraz już inaczej mogę opowiadać o wieży i dzwonach:

  • Zbyszko ( XV w. fundacja Zbigniewa Oleśnickiego)
  • Maciek ( XVII w. fundacji Kapituły Katedralnej)
  • i Dzwon fundacji kanonika Hermana ok. 1271 r. , który uchodzi za najstarszy polski dzwon zwany N o w a k i e m , M i e c z y s ł a w e m.