Fotokronika - Kraków marzec- kwiecień 2012 r.

NIEDOKOŃCZONE MSZE WOŁYŃSKIE - Wystawa Maćka Wojciechowskiego w kościele św. Józefa w Podgórzu- 11 marca 2012 r.

(fragment wystawy)

(reżyser filmowy Maciek Wojciechowski)

WYKŁAD DLA  STANISŁAWOWIAN  W  DOMU  TECHNIKA - 20. marca 2012.

KS. DR STANISŁAW ZYŚK - STASIU Z LIVINGSTONE W KRAKOWIE - 21. marca 2012.

(w Rynku Głównym)

Wiec w Rynku Głównym - w obronie szkół krakowskich

Pogrzeb Romana Hnatowicza na Cmentarzu Rakowickim- 21. marca 2012 r.