W Poczdamie i Berlinie w trzechsetną rocznicę urodzin Fryderyka Wielkiego

Jadąc pociągiem do Berlina na uroczystości chrztu wnuczki Marysi wpadł mi do ręki sobotnio-niedzielny numer RZECZYPOSPOLITEJ (28-29stycznia 2012 r. ), a w nim interesujący artykuł Piotra Semki"Rok Fryderyka II ". Uwagę przykuwa zdjęcie pocztówki propagandowej z 1933 r." Logika historii według NSDAP"- trzy porażające Polaków fizjonomie: Fryderyka Wielkiego, Bismarka i Hitlera. Z artykułu dowiedziałem się, że 24 stycznia 2012r. prezydent RFN Christian Wulf, burmistrz Berlina Klaus Wowercit i premier Brandenburgii Matthias Plazekwspólnie przewodniczyli uroczystości ku czci 300 rocznicy urodzin króla Prus. Więcej na ten temat przeczytaj w artykule {cms_selflink page="obchody-300-lecia-urodzin-fryderyka-wielkiego" text="Obchody 300-lecia urodzin Fryderyka Wielkiego w Niemczech"}

Ten władcaprowincjonalnegopaństewka niemieckiegoznacznie je wzmocniłodbierając AustriiŚląsk, ale największy apetyt miał na aneksję terenów nadgranicznej, słabnącejPolski. Jego nienawiść do Polski była trudna do wytłumaczenia. Najpierw zalewał nasz kraj efraimami- fałszowanymi monetami, później porywał z przygranicznych terenów polskich chłopów do pruskiej armii, ustanowił komorę celnąna Wiśle koło Kwidzynia, wreszcie w 1772 r. zagarnął Pomorze i Warmię. Do śmierci w 1786 r. opłacał zrywanie Sejmu i wszelkie przejawy reformowania państwa.

"Pruski Fryderyk o złej twarzy diabła z pomorskich bajek" kojarzy się Polakom z tragedią rozbiorów. Dobrze też rozpoznała Fryderyka II cesarzowa Maria Teresa nazywając go "Atyllą Północy".

W setną rocznicękoronacji król Fryderyk IV na reprezentacyjnej Unter den Linden postawił mu pomnik konny. Gdy na mocy postanowień konferencji poczdamskiej oficjalnie rozwiązano państwo pruskie władze NRD usunęły ten pomnik, ale te same władze na rozkaz Ericha Honekeraprzywróciły pomnik wielkiego "Fryca" w grudniu 1980 r. gdy"bratnia" armia NRD przygotowywała się do wkroczenia do zrewoltowania Polski...

Jak będą wyglądać obchody rocznicowe zobaczymy?

Postanowiłem, że w czasie tego pobytu w Niemczech odwiedzę miejsca związane życiem "Attyli Północy". Niestety przenikliwe zimno pod koniec stycznia w stolicy Niemiec sprawiło, że skończyło się na wizycie w Poczdamie i na Unter den Linden pod pomnikiem Fryca.

(Grób Fryderyka II w Sanssouci)

Pałac Sanssouci

(Zabytki centrum Poczdamu)

(Pomnik Fryderyka II w Berlinie)

(Budynek główny Uniwesytetu Humboldtów (dawnego Uniwersytetu Berlińskiego), naprzeciw którego znajduje się pomnik Fryderyka II)

 

Brama Brandenburska: symbol Berlina