Pogrzeb Teresy

W dniu 5 stycznia 2012 r. na cmentarzu przy ul. Prandoty pożegnaliśmy naszą koleżankę, przewodniczkę, wieloletnią pracownicę Oddziału Krakowskiego PTTK  T e r e s ę    R a m s.

Mimo niezłej pogody przewodników było niewielu, czy dlatego, że był to pogrzeb świecki? Nie było kapłana, ale był urzędnik państwowy.Teresa życzyła sobie by skremowano jej ciało. Ja byłem członkiem pocztu sztandarowego!