Festiwal Pieśni Patriotycznej

Nasze dziedzictwo - Polska

Młodzież nie zna historii Polski, nie odczuwa dumy z naszej chlubnej przeszłości. Oto przyczyny tego stanu: likwidacja geografii w szkole podstawowej, fatalne programy nauki j. polskiego i historii, wyprzedaż polskiej prasy obcym, liberalnym, antypolskimkoncernom, radio i telewizja, które często usiłują nam wmawiać, że patriotyzmto zło, mylą go z nacjonalizmem.

Często młody człowiek wstydzi się, że jest Polakiem, a tysiące dziewcząt i chłopców w poszukiwaniu pracy bez żalu opuszcza swe rodzinne strony. Czy można się temu dziwić? Ktoś nam daje przykład. Od lat w pochodach 3-Majowych, 15. sierpnia, czy 11. listopada w Krakowie nie uczestniczą przedstawiciele PO i SLD.

Ogromną rolę w poprawie tego stanu może odegrać nie tylko zmiana programu nauczania szkolnego i media, ale także popularyzacja pieśni patriotycznych. Temu celowi służy Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej i Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej.

Organizatorem IX Małopolskiego Przeglądu Piesni Patriotycznej i Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej byli:

  • Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
  • Małopolskie Kuratorium Oświaty
  • Parafia M.B. Częstochowskiej
  • Centrum Młodzieży im. dr-a H. Jordana

 Obserwowałem przygotowania do Przeglądu ze strony Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej ks. Mirosława Dziedzica i wiceprezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Stefana Majerczaka.

To ogromny wysiłek, za który należy się wdzięczxność i podziękowanie. To samo odnosi się do nauczycieli, ktorzy przygotowywali młodzieżdo Festiwalu.

A mniej przyjemne strony Przeglądu: -5 listopada tylko kolega i ja oglądaliśmy popisy chórów i solistów. Dlaczego młodzież śpiewała przy pustej sali? Nasuwa się też pytanie pod adresem nauczycieli przygotowujących chóry i solistów, dlaczego 12. listopada na Koncercie Galowym nie było pieśni legionowych? Dla mnie Festiwal powinien się zaczynać i kończyć od PIERWSZEJ BRYGADY, "najdumniejszej pieśni jaką śpiewano w Polsce"!