Badania geologiczne

Od przeszło roku każdego dniarano po zimnej kąpieli, zakładem dres i ruszam do Parku Aleksandry by trochę pobiegać. Lubię biegać, bardzo lubię. Pozostało mi to chyba jeszcze z dzieciństwa gdy idolami milionów polskiej młodzieży byli znakomici długodystansowcy; Krzyszkowiach, Chromik, Zimny... Czy może byćcoś lepszego dla serca,płuc niż poranne bieganie?

Myślę, że równie dobra jest praca fizyczna. Od kilku miesięcy dwa, trzyrazy w tygodniu dzięki Jurkowi, przewodnikowi i geologowi,uczestniczę w badaniach (sondażu) gruntu pod budowę. Przeważnie są to wiercenie, ale czasem i coś z mojej profesji- pomiary geodezyjne, bądź niwelacja!

To znakomita okazja by trochę się poruszać, lepiejpoznać Kraków i okolice. Oto kilka migawek z prac w Węglówce i z Krakowa (zarośla):