Zgromadzenie Obywatelskie

Bezprecedensowa w historii świata katastrofa lotnicza, w której zginęła elita intelektualna i polityczna RP , dowódcy sił zbrojnych WP, przywódcy wielu najważniejszych instytucji państwowych, wielkie autorytety moralne itd. mimo upływu 5 miesięcy nawet w minimalnym stopniu nie doczekała się wyjaśnienia. Twórcy Memoriału POLITYCZNE TŁO KATASTORFY SMOLEŃSKIEJ ( wręczono go uczestnikom Zgromadzenia - z całej Polski ) zarzuca rządowi skrajną nieudolność lub wręcz złą wolę w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy.

Jakże wymowna jest wypowiedź Premiera DonaldaTuska z dnia14 X 2008r. "Powiem brutalnie: nie potrzebuję pana prezydenta, na tym polega problem." Nic dodac, nic ująć!

10. września 2010 r. w Warszawie, w sali kina Palladium zebrało się wielu znanych polityków PiS-u, przedstawicieli rodzin tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej, gości z USA, kilkuset przedstawicieli z całej Polski i Prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Wystąpieniom polityków towarzyszyły przemówienia licznych gości i artystów.

Następnie uczestnicy spotkania przeszli pod Pałac Prezydencki i do Katedry Warszawskiej, a po Mszy Świętej kilkusetosobowy tłum przeszedł z pochodniami pod Pałac Prezydencki!