Spotkania w Kobyłce

W sobotę 11 września 2010 w czasie wieczoru poetyckiego u Jadwigi w Kobyłce było kilka bardzo interesujących osób. Niewątpliwie najciekawszą była Ania Lisiewicz znakomita wiolonczelistka, laureatka wielu renomowanych festiwali i konkursów krajowych i zagranicznych, a także życzliwa, urocza kobieta.

Ania jest m. in. Dyrektorem międzynarodowego impresariatu Best Art Promotion. Opis jej działalności na polu kultury został umieszczony w jubileuszowym wydaniu "Twórcy Wizerunku Polski Fundacji na Rzecz Dzieci "Zdążyć z pomocą"!

W trakcie pobytu w Kobyłce odwiedziłem słynny kościól św. Trójcy fundacji b-pa Marcina Zaluskiego z 1736-40 r. jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych baroku. Mnie najbardziej podobała się piękna polichromia iluzjonistyczna. W tej świątyni odbywają się słynne Festiwale muzyki barokowej organizowane przez Anię. W pobliżu kościoła jest cmentarz z kwaterą polskich żołnierzy z 1920 r.

(Kościół Św. Trójcy)

migawki z wieczoru poetyckiego

Kościół Św. Trójcy

Cmentarz z kwaterą polskich żołnierzy z 1920 r.