Wigry i Wigierski Park Narodowy

W Wigierskim Parku Narodowym 27.08- 5.09 2009r.

Znajdujący się na pograniczu Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej W.P.N.zajmuje obszar 150 km2 należy do najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych w Polsce. Obszar ten został ukształtowany przez lodowiec, który wycofał się stąd ok. 12 tys. lat temu. Występują tu charakterystyczne utwory polodowcowe ; moreny, sandry. ozy, kemy i 42 jeziora. Największe z nich to Wigry, a najciekawsze małe, dystroficzne jeziorka śródleśne zwane "sucharami". Z bogatej flory W.P.N na uwagę zasługują liczne gatunki borealne i subborealne. Występują tu bory sosnowo- świerkowe, lasy mieszane, grądy, olchy oraz środowiska nieleśne z torfowiskami. Bogata jest również i miejscowa fauna z ok.1700 gatunkami. Symbolem Parku jest bóbr. Przepływająca przez Park Czarna Hańcza to jeden z najbardziej znanych szlaków kajakowych. O randze tych ekosystemów wodnych i bagiennych świadczy fakt wpisania go w 2002 r. na listę Konwencji RAMSAR skupiającej najcenniejsze na świecie obszary wodne i błotne.

Park został utworzony 1 stycznia 1989 r.

Oto kilka migawek z wędrówek po WPN:

(Jezioro Wigry)

(Jezioro Wigry)

(Jezioro Wigry)

(Jezioro Wigry)

(Jezioro Wigry)

Wigierski Park Narodowy

(Jezioro Wigry)

(Jezioro Wigry)

(Suchar Rzepiskowy)

(Suchar Rzepiskowy)

(Suchar Rzepiskowy)

(Wigierski Park Narodowy)