Wędrówki po Podlasiu

WĘDRÓWKI PO PODLASIU 27.08-5-09 2009 r.

Podlasie, północno- wschodnie regiony Polski należą do najpiękniejszych i najciekawszych w naszym kraju.

W czasie pobytu w Wigierskim Parku Narodowym i po jego opuszczeniu odwiedziłem kilka bardzo interesujących miast:

- Sejny -

W ostatnich dniach sierpnia 1919 w Sejnach wybuchło powstanie, które zadecydowało o tym iż Sjenejszczyzna i Suwalszczyzna znajdują się obecnie w granicach Rzeczypospolitej. Działania zbrojne członków Polskiej Organizacji Wojskowej i opowiedzenie się mieszkańców za przyłączeniem do Polski zaowocowało dzisiejszym kształtem polsko- litewskiej granicy.

Było to jedyne obok Powstania Wielkopolskiego zwycięskie powstanie w czasach gdy kształtowały się granice Rzeczypospolitej po I wojnie światowej.

23 sierpnia 2009r. w 90 rocznicę Powstania Sejneńskiego z udziałem znanego aktora Janusza Zakrzeńskiegozainscenizowano zdarzenia z września 1919 r. kiedy toSejny odwiedził wdzięczny marszałek Józef Piłsudski.

Odwiedziłem to miasto kilka dni po uroczystościach rocznicowych, oglądałem najciekawsze zabytki, w tym miejscowy cmentarz, skąd pobrałem ziemię z grobów powstańców na Kopiec J. Piłsudskiego w Krakowie.

(Groby powstańców sejneńskich)

(Bazylika w Sejnach)

(Kamienice w centrum)

(Miejsce uroczystosci rocznicowych)

(Pomnik Powstańców Sejneńskich)

W drodze powrotnej z Wigierskiego Parku Narodowego zatrzymałem się w Suchowoli. Tu

- znajduje się geograficzny środek Europy,

- na tej ziemi urodził się znany jasnowidz ks.Zenon Klimuszko,

- kapelan "Solidarności"; sł. boży ks. Jerzy Popiełuszko (zamordowany przez funkcjonariuszy SB)

- proboszczem miejscowej parafii był inny kapelan "Solidarności" i ks. Stanisław Suchowolec (zamordowany przez funkcjonariuszy SB)

- tu znajduje się krzyż z ołtarza papieskiego z Białegostoku

KNYSZYN- KRYPNO KOŚCIELNE - TYKOCIN

Kolejny etap wędrówek po Podlasiu to przejazd autobusem z Białegostoku do Knyszyna, a później marsz przez Krypno Kościelne do Tykocina.

W Knyszynie na uwagę zasługuje:

-układ urbanistyczny z XVI w.

- kościół parafialny z 1520 r.pw. św Jana Apostoła i Ewangelisty

- dom mieszkalny z XVIII w..

- pomnik Zygmumta Augusta.

Knyszyn w 1568 r. otrzymał prawa miejskie. To miasto było ulubionym miejscem pobytu Zygmunta Augusta ( był tu 19 razy ) i tu 7 lipca 1572 r. zmarł.Knyszyn w 1568 r. otrzymał prawa miejskie. To miasto było ulubionym miejscem pobytu Zygmunta Augusta ( był tu 19 razy ) i tu 7 lipca 1572 r. zmarł.

Przez kilka godzin nie było żadnego autobusu do Tykocina więc zdecydowałem sięiść pieszo do Tykocina... Kilka kilometrów za Knyszynem zatrzymałem się w dniu odpustu w kościele Matki Boskiej Narodzenia w Krypnie Kościelnym. W świątyni znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej Santa Maria Magiore. A póżniej zatrzymałem się w lesie gdzie znalazłem kilka ładnych grzybów (bardzo lubię zbierać grzyby).

Przed wejściem do Tykocina zatrzymałem się przed odbudowanym zamkiem, a później przed pomnikiem St. Orzechowskiego i Włodzimierza Puchalskiego. Po przekroczeniu mostu na Narwii odwiedziłem miejscowy kościół, Pl. Czarnieckiego z pomnikiem wielkiego hetmana z czasów Potopu, ul. Złotą , kamieniczki i synagogę. Piękne, historyczne miasto!

(pomnik króla Zygmunta Augusta w Knyszynie)

(kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty)

(dom mieszkalny z XVIII w. w Knyszynie)

(ołtarzw kościele w Krypnie Kościelnym)

(odbudowany Zamek w Tykocinie)

(opis historii zamku)

(pomniki Włodzimierza Puchalskiego w 100 rocznicę urodzin - starosty tykocińskiego 4 królów - Łukasza Górnickiego)

(synagoga w Tykocinie)