Opłatek Piłsudczyków

Jak co roku, w piwnicach pod refektarzem klasztoru oo. Dominikanow miał miejsce oplatek Pilsudczykow. Gospodarz, 96 letni O. gen. Adam Studziński kapelan z pod Monte Cassino goscil 26. stycznia ok. 40 czlonkow roznych organizaczji niepodleglosciowych! Oto migawki z tych uroczystości:

(J. Bukowski- otwarcie uroczystoci)

(Przemawia O. Adam Studzinski)

(Recytacje aktorki Teatru "Stanczyk" Alicja Kondraciuk)