Oblicza Arktyki

W piatek 11 stycznia 2008 r. w sali Zlotej Dworku Bialopradnickiego odbyl sie wernisaz wystawy "OBLICZA ARKTYKI"

( z lewej Mateusz Moskalik- polarnik jeden z autorow zdjec i Alicja Kondraciuk - aktorka ( oprawa literacka ))

( z lewej Mateusz Moskalik- polarnik jeden z autorow zdjec i Alicja Kondraciuk - aktorka ( oprawa literacka ))

(W Sali Kominkowej)