Wielka Nadzieja Afryki, październik 2006 r.

W dniu 2. października w trakcie wernisażu fotografii „1500 dni samotnych wędrówek po świecie, III. część: Afryka" z inspiracji pana profesora Leopolda Zgody i pani Małgorzaty Broda zrodziła się myśl udziału w programie „Edukacja Rozwojowa".

„Wielka Nadzieja Afryki" to projekt autorski Alicji Kondraciuk i Władysława Grodeckiego. Został on zrealizowany przez Fundację Społeczno-Kulturalną „Remedium" w Krakowie dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Projekt składa się z następujących etapów:

1. Przedstawienie uczniom szkół (Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich, SP nr 4 w Skawinie oraz SP w Niepołomicach) problemów współczesnej Afryki oraz skłonienie młodych Polaków do osobistego zaangażowania w pomoc dla potrzebujących społeczności w ramach międzynarodowej solidarności. W prezentacji brali udział: Alicja Kondraciuk - aktorka Teatru Stańczyk, główny wykonawca projektu. Zauroczona Afryką po spotkaniach z misjonarzami i wolontariuszami pracującymi na Czarnym Lądzie oraz licznych lekturach i filmach. Autorka i wykonawczyni części literacko-artystycznej projektu „Wielka Nadzieja Afryki" pt. „Mój sen o Afryce", składającej się z listów z misji, opisów afrykańskiej przyrody i wspomnień ludzi zafascynowanych Afryką. Władysław Grodecki, podróżnik, główny wykonawca projektu. Odbył kilka podróży po Afryce, m.in. 6-miesięczna wyprawa przez Azję i Afrykę. Papa Samba Ifra Ndiaye i Usman Ndiaye - Afrykańczycy mieszkający na stałe w Krakowie.

2. Konkurs literacki i plastyczny dla uczniów szkół krakowskich.

3. Pokaz filmów o Afryce

4. Zakończenie projektu połączone z sesją naukową ekspertów (podróżnicy, misjonarz, wolontariusz, Afrykanka).

Zdjęcia z Węgrzców Wielkich:

Tekst ze strony internetowej szkoły w Wędrzcach:

WIELKA NADZIEJA AFRYKI - to projekt Fundacji Społeczno - Kulturalnej „Remedium" polegający na przedstawieniu uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjum specyfiki tego kontynentu oraz problemów życiowych mieszkańców Afryki. Projekt powstał w ramach programu „EDUKACJA ROZWOJOWA" dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Autorom projektu chodzi o skłonienie młodych Polaków do osobistego zaangażowania w pomoc dla potrzebujących społeczności. Edukacja rozwojowa ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju opartego na wartościach: solidarności, równości i współpracy.

W naszej szkole spotkanie w ramach projektu „Wielka Nadzieja Afryki" odbyło się 20 listopada 2006 roku. Przyjechały do nas osoby w różny sposób związane z Afryką. Gościliśmy pana Władysława Grodeckiego, który jest kartografem, pilotem turystycznym, ale przede wszystkim podróżnikiem i poszukiwaczem polskich śladów w różnych zakątkach ziemi. Pan Grodecki odbył kilka samotnych podróży dookoła świata. Jest on głównym wykonawcą projektu „Wielka nadzieja Afryki". Pan Grodecki, jako osoba która wielokrotnie odwiedzała Afrykę osobiście, poprzez prelekcje oraz zdjęcia przybliżył uczniom specyfikę kontynentu, życie ludzi, ich obyczaje.

W mury naszej szkoły przybył również Senegalczyk, Papa Samba Ifra Ndiaye, który prowadzi jedyne w Polsce Centrum Kultury i Sztuki Afrykańskiej z siedzibą w Krakowie. Ta osoba przybliżyła nam Afrykę z punktu widzenia kogoś, kogo korzenie związane są z tym kontynentem. Przywiózł ze sobą przedmioty obrazujące zwyczaje Afrykańczyków. Spotkanie uatrakcyjnił grą na afrykańskich bębnach i cymbałkach. Papa Samba Ifra Ndiaye od 15 - tu lat mieszka w Polsce i ma żonę Polkę.

Natomiast aktorka Teatru „Stańczyk", Alicja Kondraciuk jest przewodniczącą Jury konkursu „ Moje afrykańskie marzenie". Aktorka jest zauroczona Afryką po spotkaniach z misjonarzami i wolontariuszami pracującymi na Czarnym Lądzie. Pani Kondraciuk jest autorką i wykonawczynią części literacko - artystycznej projektu. Ta część projektu zatytułowana „Mój sen o Afryce" składa się z „Listów z misji", opisów afrykańskiej przyrody i wspomnień ludzi zafascynowanych Afryką.

Projekt podobał się uczniom, interesujące było pokazanie specyfiki kontynentu z trzech punktów widzenia. Przyniósł on uczniom cenną wiedzę oraz uwrażliwił na potrzeby innych ludzi. Pokazał również jak można ukochać Afrykę, jej przyrodę i zwyczaje mimo fizycznej nieobecności w tym miejscu, jedynie poprzez literackie doświadczenia i rozmowy z innymi ludźmi.

Zdjęcia ze Skawiny

Zdjęcie z Niepołomic

Zdjęcia z Dworcu Prądnickiego

Zdjęcia z Bieżanowa.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie literackim i plastycznym pod hasłem „Moje afrykańskie marzenie".

Zakończenie projektu. Sesja naukowa nt. problemów współczesnej Afryki i możliwości niesienia pomocy potrzebującym mieszkańcom Czarnego Lądu. Impreza była połączona z prezentacją kuchni afrykańskiej.