Z działalności Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich

PKPSW działa przy Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów” od blisko trzech lat. W tym czasie odbyło się wiele imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym i oświatowym! W ciągu ostatnich miesięcy prowadziłem cykl wycieczek po Krakowie dla członków Kólł Przyjaciół Sztuk Wszelkich, imprezę „ Boże Narodzenie na świecie’ i wieczornicę – „Imieniny Marszałka”.