Uroczystości patriotyczne

Niemal co roku uczestniczę w   uroczystościach rocznicowych 17 września   1939 r  (AGRESJA  SOWIECKA  NA   POLSKĘ)  oraz  11 listopada 1918 r. (ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI).

Te dwie uroczystości rocznicowe gromadzą w Krakowie na Wawelu na trasie przemarszu z  katedry  na   Rynek  Główny  tysiące osób. Z reguły odbywają się one z  udziałem władz RP. W tym roku na po raz pierwszy od wielu lat najmocniejszym akcentem uroczystości była świetna homilia - lekcja historii arcbpa Marka Jędraszewskiego.