W Domu Estreicherów

7 listopada 2009 r.

Na zaproszenie pomysłodawcy i realizatora muzeum "Rodu Estreicherów, Strat Kultury i Rewindykacji" Zbigniewa Kazimierza Witka w towarzystwie Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich Basi Dzikiewicz gościłem w domu Karola Estreichera jr. na Woli Justowskiej w Krakowie.

Należałem do tych szczęśliwych osób, które przed laty wielokrotniesłuchały wykładów Profesoraw różnych placówkach kultury Krakowa ( wColl. Maius, Pałac Pod Baranami, w ramach cyklu wykładów Studium Wiedzy o Sztuce,w spotkaniach z przewodnikami po Krakowie itp. ).

Karol Estreicherpoza ogromnym dorobkiem naukowym miał szczególny wkład w dzieło ratowania polskich zabytków w czasie II wojny światowej. - przed kapitulacją Francji przewiózł z Bordeaux do Anglii ewakuowane z Polski dzieła sztuki.

- w latach 1940-45 kierował Biurem Rewindykacji Strat Kulturalnych przy Rządzie RP w Londynie.

- współtwórca "The Vaucher Committee" gromadzącej wykazy dzieł sztuki zagrabionychprzez Niemców w okupowanej Polsce i nazwiska grabieżców ( ponad 600 osób )

-główny rewindykator skarbów kultury narodowej , rozproszonych na terenie III Rzeszy. W 1946 r. sprowadził 26 wagonów skarbów kultury w tym: Ołtarz Wita Stwosza, , obrazy Rembrandta, Canaletta itp.

Ponadto: Karol Estreicher napisał w Londynie książkę : "Nie od razu Kraków zbudowano". Był twórcą rekonstrukcji Coll. Maius i pierwszym Dyrektorem Muzeum UJ. Cały swój majątek przekazał testamentem Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Zmarł 29 kwietnia 1984 r. w Krakowie. Rozkradane przez wiele lat pamiątki rodowe dzięki staraniom wielbicieli Profesora i Miłośników kultury i tradycji narodowej w znacznej mierze wróciły na swoje miejsce.

{cms_module module=\'album\' albums=\'15\'}