Czyn 6. sierpnia 1914 r.

Obchody w setną rocznicę

W dziesiątą rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej  z krakowskich Oleandrów zorganizowano pierwszy Marsz Szlakiem I  Kompanii Kadrowej. Przed II wojną światową odbyło się 15, a od 1980 r. już 34! Tegoroczny Marsz, w setną rocznicę wymarszu był więc 49 z kolei. Za rok w 2015 r. będzie więc piękny jubileusz pięćdziesiąty Marsz po wojnie.  To tak dla przypomnienia  trochę liczb.

Ile to już razy pisałem na ten temat?  Uczestniczyłem w jedenastu marszach, Niemal każdego roku bywałem na pożegnaniu "Kadrówki" 6 sierpnia w Oleandrach i później w Michałowicach. Te pierwsze (1983-87 ) wspominam bardzo miło, o tych z lat  2005- 2009 , gdy komndantem był Jan Kasprzyk były marszami tylko z nazwy więc chciałbym  jak najszybciej o nich zapomnieć! Wybrany komendantem jubileuszowego, 50 po wojnie Marszu  Piotr Augustynowicz z Elbąga zapowiedział, że skończy się wreszcie to "wożenie", że trasę między Krakowem, a Kielcami trzeba będzie naprawdę przejść!

Tak naprawdę to "formuła" Marszu sprawiła, że w setną rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej zostałem w Krakowie! Inne rzecz, że na przełomie lipca i sierpnia byłem zajęty swoimi ukochanymi wnuczkami, Kasią i Marysią oraz przygotowaniami  wyprawy do Iranu.  

Na to nałożyła się "niefrasobliwość" urzędników poczty; plik zaproszeń na różne imprezy jubileuszowe  od Prezydenta Miasta Krakowa wysłane 15 lipca dotarły do odległego o ok. 8 km. Bieżanowa 15 sierpnia...

Inna sprawa, że nie znałem programu obchodów, a miałem sporo powodów by sądzić, że zostanę "ukarany" pominięciem  za bardzo krytyczne stanowisko co do organizacji ostatnich marszów! Lepiej, że stało się inaczej! 

Skopiowane zaproszenia świadczą, że sporo się działo w Krakowie w owe sierpniowe dni, ale oczekiwałem czegoś więcej. Brakowało mi głównie tej wspaniałej dekoracji jaką wielokrotnie Kraków czarował przy okazji podobnych rocznic!

W tej sytuacji mój udział w obchodach ograniczył się do oglądania kilku wystaw fotograficznych ( były tam i moje zdjęcia ) i  w pożegnaniu uczestników Marszu na ulicach Krakowa i w Michałowicach!  

                Władysław  Grodecki