20-lecie działalnosci Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko- Podolskiej

Z okazji 20 lecia działalnosci Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko- Podolskiej w dniach 26 i 27 marca 2010 r. zorganizowano w Lublinie uroczystą sesję naukową poświęconą działalności Towarzystwa i problematyce ludobójstwa Polaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w czasie II wojny światowej.

Pierwszego dnia Pani Ewa Siemaszko wygłosiła interesujący wykład : "Straty ludności polskiej z rąk nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej po czym nastąpił koncert Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego i prezentacja filmu Macieja Wojciechowskiego : "Było sobie miasteczko". ( o Kisielinie )

Drugiego dnia O godz. 14.00 nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej Władysława Grodeckiego, Danuty Siekacz i Jadwigi Grunwald : " POLSKIE CMENTARZE NA WOŁYNIU" ( patrz migawki ) oraz sesja naukowa z udziałem m. in. dr. Leona Popka i Anatola Sulika z Kowla. Uroczystości zakończyła msza św. w intencji ofiar i żyjących dawnych mieszkańców Kresów.

Plakat z wystawy:

{cms_module module=\'album\' albums=\'29\'}