Marzec 1968 - wspomnienia studenta Politechniki Warszawskiej

Mój kolega, profesor jednej ze śląskich uczelni twierdzi, że w historii nowożytnej były trzy wielkie rewolucje; francuska 1789 r. , bolszewicka 1917 r. i tzw. rewolucja trzeciej generacji 1968 r. Tę ostatnią udało mi się przeżyć. Właśnie w pamiętnym roku tzw. „Rozruchów marcowych" ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej będąc nie tylko obserwatorem, ale i czynnym uczestnikiem tych wydarzeń! ... zapraszamy do lektury!

Część 1: http://lustronauki.wordpress.com/2013/03/06/marzec-1968-r-wspomnienia-studenta-politechniki-warszawskiej/

Część 2:http://lustronauki.wordpress.com/2013/03/10/marzec-1968-r-wspomnienia-studenta-politechniki-warszawskiej-cz-2/

Część 3:http://lustronauki.wordpress.com/2013/03/15/marzec-1986-r-wspomnienia-studenta-politechniki-warszawskiej-cz-3/

Część 4:http://lustronauki.wordpress.com/2013/03/21/marzec-1968-r-wspomnienia-studenta-politechniki-warszawskiej-cz-4/

Część 5:http://lustronauki.wordpress.com/2013/03/21/marzec-1968-r-wspomnienia-studenta-politechniki-warszawskiej-cz-v/