Dzień Wdzięczności - 15- lecie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu

SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI- GARŚĆ WSPOMNIEŃ

Jak ten czas leci? W czasach „Solidarności" ks. Antoni Sołtysik, proboszcz w Bieżanowie (w mojej parafii ) zaproponował mi oprowadzanie po Krakowie uczestników „Dni skupienia". W gronie uczestników byli m. in. ks. Andrzej Zwoliński (dziś profesor Papieskiego Uniwersytetu Teologicznego) i młody salezjanin ks. Andrzej Policht. W tym też czasie z inspiracji ks. Antoniego w Bieżanowie Starym prowadziłem wykłady o charakterze geograficzno-historycznym. Zawarta w owym czasie przyjaźń z ks. Andrzejem Polichtem przetrwała trudne czasy „stanu wojennego". Andrzej żegnał mnie pod Pomnikiem Adama Mickiewicza, gdy w październiku 1992 r. ruszałam w I podróż dookoła świata. Wcześniej przygotował mi adresy polskich salezjanów na całym świecie. Zapewne nie był świadomy, jak wielką zrobił mi przysługę, w najtrudniejszym okresie wyprawy - w czasie pobytu w Indiach „pomocną dłoń" dała mi salezjanka s. Walentyna Czernik, przyjmując mnie w Lonawli, a później dzięki jej listom polecającym gościli mnie salezjanie w Madrasie. Ta pomoc ostatecznie przesądziła o pomyślnym przebiegu wyprawy 1992-1994 r.

Z ks. Andrzejem spotkałem się ponownie po powrocie z wyprawy azjatycko-afrykańskiej 1997-98 r. Wówczas ks. Andrzej organizował S A L E Z J A Ń S K I    W O L O N T A R I A T    M I S Y J N Y i poprosił mnie, bym opowiadał przyszłym wolontariuszom o Afryce. Bodajże co dwa tygodnie miałem pokazy filmów o Afryce. Opowiadałem o kulturze, tradycji, religii. Mówiłem o sytuacji ekonomicznej, politycznej i zagrożeniach dla przybysza z Europy. Gdy w 2000 r. ruszałem na kolejną samotną wyprawę dookoła świata, Andrzej znowu mnie wspomógł. Tym razem finansowo. Po powrocie z wyprawy ks. Andrzej został przeniesiony do Przemyśla, a później do Oświęcimia. Nowy szef SWM ks. Adam Parszywka miał inne metody pracy i nie zaproponował mi współpracy. Spotykaliśmy się jedynie przy różnych okazjach i mogłem śledzić ogromne sukcesy SWM.

Dzień Wdzięczności w 15 - lecie SWM Młodzi Światu był znakomitą okazją by je pokazać!

(jurty mongolskie)

Widok na Wisłę

Kościół Sajezjanów

Msza Święta

ks. Andrzej Policht

Jurty mongolskie