10. lutego przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

KOLEJNA   MANIFESTACJA   POD   PAŁACEM   PREZYDENCKIM   W   WARSZAWIE

Korzystając z okazji, w przeddzień wyjazdu na Daleki Wschód 10 lutego 2012 r. uczestniczyłem w uroczystej mszy świętej w katedrze warszawskiej w intencji ofiar tragedii smoleńskiej i manifestacji pod Pałacem Prezydenckim. Mimo dotkliwego zimna na wiec przybyło kilka tysięcy osób. Wiec prowadził Jan Kasprzyk- komendant Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Po imprezie podejmował mnie Piotr Ferenc, dziennikarz Gazety Polskiej.