Podróże z Płomyczkiem

P O D R Ó Ż E   Z    P Ł O M Y C Z K I E M

W czasie swych czterdziestoletnich wędrówek po świecie często odwiedzałem różne szkoły na wszystkich kontynentach. Najczęściej były to szkoły polskie.

Nierzadko spotykałem również wychowanków szkół polskich sierot, którew czasie wojny zostały deportowane wgłąb Rosji, a później niezwykłym zrządzeniem losu wraz z Armią gen. Władysława Andersa udało się opuścić "nieludzką ziemię". "Dzieci"z dziesiątków obozówna terenie Azji iAfryki orazz Nowej Zelandii i Meksyku wspominały, że najbardziej ulubionymi przedmiotami w ich szkołach były; język polski, historia i geografia... Od lat w programie nauki Szkoły Podstawowej nie ma już geografii ( a tylko elementy tego przedmiotu w "Przyrodzie"), a programnauki historii czy języka polskiego zasadniczo różni się od tego z okresu międzywojennego.

Może te przedmioty są mało ciekawe, może obecna młodzież jest inna? Nie, to nieprawda.Ilekroćspotykam się z dziećmi i młodzieżą przekonuje sięo ogromnym zainteresowaniu podróżami, a takżegeografią i historią Polski. Pojęcie patriotyzmu nie zdeaktualizowało się!

Rządzący powinni pamiętać, że w pierwszej kolejności jesteśmy Polakami, a dopiero później Europejczykami.

Wyrażam więc pełne uznanie dla sędziwego już "Płomyczka" (jedynego miesięcznika dla dziewczat i chłopców bez udziału kapitału zagranicznego), który powołony został do życia w 1917 r., (a więc jeszcze przed odzyskaniem niepodległosci) i za 5 lat będzie obchodził 100-lecie swego istnienia, za popularyzację podróży, historii, kultury i tradycji Naszej Ojczyzny. To właśnie "Płomyczek" był patronem medialnym moich samotnych wypraw dookoła świata.

Dziękuję nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 24 w Krakowie pp. Ewie Gilewskiej i Zygmuntowi Janasowi za organizację cyklu spotkań "Podróże z Płomyczkiem", których celem jest inspirowanie dzieci do poznawania świataoraznauki geografii i historii ojczystej!

Władysław Grodecki

(wnuczka Kasia z redaktorem naczelnym "Płomyczka", Januszem Sapą, 27.04.2011)

(Kasia w redakcji "Płomyczka", 27.04.2011)

(W trakcie wykladu w Szkole nr 24, 2.12.2011)

Artykuły na łamach "Płomyczka":