Zakończenie sezonu turystycznego

24. listopada 2011 r. w sali Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyło się uroczyste zakończenie sezonu turystycznego. Otwarcia dokonała p. Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa- Anna Okońska- Walkowicz. Kolejne punkty programu to: Wręczanie Certyfikatu dla Profesjonalnych Organizatorów, Prezentacja działań Wydziału Turystyki i Promocji, Prezentacja działań Krakowskiego Biura Festiwalowego, (...) , Poczęstunek w salach Lea i Kupieckiej.

Zabrakło tym razem wykładu o zabytkach Krakowa. Co najmniej połowa uczestników to przedstawiciele biur podróży. Mało było przewodnikówbo i wycieczek jest coraz mniej. Połowa przyjeżdżających do Naszego Miasta to turyści indywidualni. Z programu wynika, że najciekawszy był ten ostatni- poczęstunek, ale i tu widać było kryzys... Za rok będzie tylko woda mineralna?