Mój wybór!

GŁOSUJĘ NA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO

Urodziłem się w czasie II wojny światowej. Pamiętam śmierć Stalina, Bieruta i rządy Gomułki. Brałem czynny udział w "Rozruchach marcowych w 1968 r." na Politechnice Warszawskiej, zakładałem pierwszą w Polsce "Solidarność" przewodników turystycznych. Jako przewodnik po Krakowieuczyłemdwa pokolenia polskiej młodzieży prawdziwej historii Naszej Ojczyzny, a z ramienia Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego opiekowałem się Kryptą Marszałka. Ponadto czterokrotnie okrążyłem świat, odwiedziłem ponad 100 krajówi wszystkie największe ośrodki polonijne. Boleśnie przeżywałemtragedię "stanu wojennego"i katastrofęsamolotu prezydenckiego10 kwietnia 2010 r. natomiast wspaniałym wydarzeniem był dla mnie "wybuch Solidarności" i zwycięstwo w wyborach w2005 r. Lecha Kaczyńskiego i PiS-u.

Wiele widziałem, poznałem wielu wybitnych ludzi.

Nieobojętny był i jestmi los Ojczyzny i to kto nami rządzi. Po raz pierwszy po wojnie właśnie rząd PiS-u był rządem prawdziwie polskim, a prezydent Lech Kaczyński naprawdę Naszym Prezydentem. Ponadto rząd, którym kierował Jarosław Kaczyński miał ogromne, choć niedocenionesukcesy, bo był rządem fachowców, skromnych, prawych ludzi i uczciwych Polaków. Takim jest również i Jarosław Kaczyński i dlatego przyłączyłem się do Społecznego Komitetu Poparcia dla kandydatury Jarosława Kaczyńskiego ma urząd Prezydenta RP i na Niego oddam swój głos.

Władysław Grodecki