Nad Nidą

Z początkiem 1915 r. front austriacko-rosyjski ustabilizował się na linii Nidy. 28 lutego oddziały Piłsudskiego, już jako I Brygada Legionów Polskich przybyły na linię frontu. 3 marca zaczęli zajmować pozycję w dolinie Nidy na odcinku od Chojn koło Imielnicy do Pawłowic. Front Brygady dzielił się na dwa odcinki północny z dowództwem w Imielnicyoraz południowy z dowództwem wTurze Dolnym. Piłsudski wraz z Komendą Brygady zatrzymał się w dworku w Grudzynach.

Na zaproszenie Janusza Głombińskiego spędziłem trzy dni ( 17-19 lipca 2009 r. ) w Pawłowicach k. Pińczowa. Odwiedziliśmy miejsca walk w czasie kampanii nad Nidą, oraz miejscowość Kopernia gdzie 2 czerwca 1257r. Książe Bolesław Wstydliwy nadał Akt lokacyjna dla Krakowa. Janusz Głombiński to znany piłsudczyk i działacz niepodległościowy Ziemi pińczowskiej.Warto wspomnieć, że jego przodkiem był były Rektor Uniwersytetu Lwowskiego, posel na sejmwe Wiedniu iMinister Kolei w Austro -- Węgrzech oraz Minister II Rzeczypospolitej Stanisław Głąbiński

(Janusz Głombiński w swoim pokoju. Na ścianie kolekcja szabel polskich i obcych.)

(Janusz Głombiński przed armatą w swoim domu.)

(Dom w Turze Dolnym,w którym zatrzymał się Józef Piłsudski)

(Na cmentarzu w Mierzwinie)

(W Koperni - Płyta pamiątkowa przypominająca, że tu 2 czerwca 1257 r. Książe Bolesław Wstydliwy wydał akt lokacyjny dla Krakowa.)