Święci w dziejach Krakowa - impreza w Dworku Białoprądnickim

Święci w dziejach Krakowa - impreza w Dworku Białoprądnickim

Kilka migawek z imprezy:

Zdjęcie pamiatkowe- ( prof. Rożek i Elzbieta Zorawska )

Impreze prowadzila Alicja Kondraciuk aktorka teatru "Stańczyk"- wspolautorka projektu. Na pierwszym planie prof. dr hab. Michal Rozek

Alicja Kondraciuk

Wyklad prof. dr hab. Michala Rozka

Siostry Sercanki!